شماره ۱۲ ماهنامه صبا منتشر شد(تلویزیون)
شماره ۱۲ ماهنامه صبا منتشر شد(تلویزیون)

در این شماره به بهانه پخش سریال «خاتون» گفت‌وگویی با میر سعید مولویان داشتیم و عادل تبریزی با ما از چالش‌های ساخت سریال «جناب‌عالی» و ویژگی‌های این مجموعه گفت

مجموعه‌های تلویزیونی و پرداختن به شخصیت‌های واقعی؛ امکانات و محدودیت‌ها
مجموعه‌های تلویزیونی و پرداختن به شخصیت‌های واقعی؛ امکانات و محدودیت‌ها

به تصویر کشیدن یک شخصیت یا رخداد واقعی، شیرین است و این دست آثار طرفداران خود را دارد اما دشواری‌هایشان هم کم نیست.