«تاپ گان: ماوریک»؛ تام کروز این‌جاست تا سینما را نجات دهد
«تاپ گان: ماوریک»؛ تام کروز این‌جاست تا سینما را نجات دهد

فیلم «تاپ گان: ماوریک» با بازی تام کروز این روزهای پدیده گیشه سینماهای آمریکا و جهان شده است.