بهروز شعیبی؛ جسور و تنوع‌طلب
بهروز شعیبی؛ جسور و تنوع‌طلب

پس از فیلم «دهلیز» بهروز شعیبی مسیری را در پیش گرفت که تا همین امروز هم تا حدودی غیرقابل پیش‌بینی است و به گواه همین راه پرفراز و نشیب می‌توان او را فیلمسازی جسور و تنوع‌طلب قلمداد کرد.

«بدون قرار قبلی»؛ بی‌ادا و بی‌آلایش
«بدون قرار قبلی»؛ بی‌ادا و بی‌آلایش

آثار بهروز شعیبی همچون «بدون قرار قبلی»، جنسی از بی‌ادایی و بی‌آلایشی دارد که اصولاً از نمایشی بودن و قلابی بازی‌های رایج به دور است.