شهرگمشده؛ پرستاره اما دور ریختنی
شهرگمشده؛ پرستاره اما دور ریختنی

شهر گمشده با وجود حضور بازیگران مطرح هالیوود فیلمی پیش پا افتاده است؛ این فیلم خود را خیلی جدی نمی‌گیرد زیرا دقیقاً می‌داند چیست، یک فیلم دور ریختنی.