«برادران لیلا»؛ توجه انگلیسی‌زبان‌ها و کم‌توجهی فرانسوی‌ها؟
جشنواره کن از دریچه صبا - 12
«برادران لیلا»؛ توجه انگلیسی‌زبان‌ها و کم‌توجهی فرانسوی‌ها؟

نمایش فیلم «برادران لیلا» در جشنواره کن نظرات مختلفی را از طرف منتقدان به دنبال داشته است که در ادامه تعدادی از این نظرات را از می‌خوانید.

مسئولان ارشاد هنوز «برادران لیلا» را ندیده‌اند!
انتقاد فرهیختگان به سعید روستایی:
مسئولان ارشاد هنوز «برادران لیلا» را ندیده‌اند!

فیلم سعید روستایی درحالی راهی کن شده است که هنوز پروانه نمایش داخلی نگرفته است و حتی مسئولان سازمان سینمایی هم آن را ندیده‌اند.