«مهمونی»؛ برنامه‌ای برای بازتولید شادی در جامعه
«مهمونی»؛ برنامه‌ای برای بازتولید شادی در جامعه

بازتولید شادی را می‌توان از مهم‌ترین مولفه‌های برنامه‌سازی رسانه‌ای در حوزه سرگرمی دانست که در برنامه «مهمونی» در نهایت دقت و ظرافت به کار گرفته شده است.