انیمه‌های ورزشی؛ پیش به سوی تحقق رؤیاها
انیمه‌های ورزشی؛ پیش به سوی تحقق رؤیاها

رؤیای زنده شدن کاراکترهای کارتونی شاید برای ما زیاد جدی نباشد و در دسته خیال‌بافی‌های دنیای کودکان قرار بگیرد اما ژاپنی‌ها خیلی به این زنده شدن کاراکتر باور دارند.