انیمیشن‌های ایرانی؛ بیم‌ها و امیدها
انیمیشن‌های ایرانی؛ بیم‌ها و امیدها

مروری بر کارنامه انیمیشن‌های سینمایی ایرانی طی دو دهه گذشته شده است که در ادامه مطالعه می‌کنید.