به مناسبت زادروز امین حیایی؛ شجاعت تغییر مسیر
به مناسبت زادروز امین حیایی؛ شجاعت تغییر مسیر

آن‌چه مسیر حرکت امین حیایی را قابل‌ستایش می‌کند، آمادگی او برای پذیرش نقش‌های پیچیده‌ای است که ظرفیت جسمی و روحی بالایی را می‌طلبد.